قیمت نبشی ظهوریان 3،4،5،6،8

قیمت نبشی ظهوریان 3،4،5،6،8
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی ۸۰*۸۰ ضخامت ۸ ظهوریان، (نبشی ۸۰*۸۰*۸) قیمت نبشی 80*80 تهران ظهوریان 16,800 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۶ ظهوریان، (نبشی ۶۰*۶۰*۶) قیمت نبشی 60*60 تهران ظهوریان 16,800 تومان
قیمت نبشی ۵۰*۵۰ ضخامت ۵ ظهوریان، (نبشی ۵۰*۵۰*۵) قیمت نبشی 50*50 تهران ظهوریان 16,900 تومان
قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ظهوریان، (نبشی ۴۰*۴۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 16,900 تومان
قیمت نبشی ۳۰*۳۰ ضخامت ۳ ظهوریان، (نبشی ۳۰*۳۰*۳) قیمت نبشی 30*30 تهران ظهوریان 17,100 تومان