قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد ۱۴ نیشابور آجدار A3 قیمت میلگرد 14 تهران نیشابور 17,905 تومان
قیمت میلگرد ۲۲ نیشابور آجدار A3 قیمت میلگرد 22 تهران و شهرستان نیشابور 20,650 تومان
قیمت میلگرد ۲۰ نیشابور آجدار A3 قیمت میلگرد 20 تهران نیشابور 17,905 تومان
قیمت میلگرد ۱۸ نیشابور آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران نیشابور 17,905 تومان
قیمت میلگرد ۱۶ نیشابور آجدار A3 قیمت میلگرد 16 تهران نیشابور 17,905 تومان
قیمت میلگرد ۱۲ نیشابور آجدار A3 | (قیمت میلگرد ۱۲) قیمت میلگرد 12 تهران نیشابور 17,905 تومان