قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن)

قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق ۶۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 60 تهران و شهرستان اکسین 25,350 تومان
قیمت ورق ۵۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 55 تهران و شهرستان اکسین 25,800 تومان
قیمت ورق ۶ میل گیلان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 4 تهران و شهرستان فولاد گیلان 28,100 تومان
قیمت ورق ۶ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6 تهران و شهرستان مبارکه 30,100 تومان
قیمت ورق ۴ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 4 تهران و شهرستان مبارکه 30,750 تومان
قیمت ورق ۲ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2 تهران و شهرستان مبارکه 32,500 تومان
قیمت ورق ۱.۵ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.5 تهران و شهرستان مبارکه 43,000 تومان
قیمت ورق ۱ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1 تهران و شهرستان مبارکه 37,800 تومان
قیمت ورق ۸ میل کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 8 تهران و شهرستان کاویان 30,150 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 10 تهران و شهرستان کاویان 30,050 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12 تهران و شهرستان کاویان 29,950 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 10 تهران و شهرستان کاویان 30,050 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12 تهران و شهرستان کاویان 26,550 تومان
قیمت ورق ۳۵ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 35 تهران قطعات 26,000 تومان
قیمت ورق ۳۰ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 30 تهران قطعات 26,100 تومان
قیمت ورق ۲۵ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 25 تهران قطعات 26,270 تومان
قیمت ورق ۲۰ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 20 تهران قطعات 26,670 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 15 تهران قطعات 27,100 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12 تهران قطعات 27,280 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 10 تهران قطعات 27,230 تومان
قیمت ورق ۸ میل قطعات قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 8 تهران قطعات 27,600 تومان
قیمت ورق ۲ میل مشهد قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2 تهران و شهرستان مشهد 29,550 تومان
قیمت ورق ۴۰ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 150*6 تهران کاویان 24,450 تومان
قیمت ورق ۳۵ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 150*6 تهران کاویان 24,740 تومان
قیمت ورق ۳۰ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.50*6 تهران کاویان 25,200 تومان
قیمت ورق ۲۵ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.50 تهران کاویان 25,650 تومان
قیمت ورق ۲۰ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*150 تهران کاویان 25,980 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل عرض ۱.۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.50 تهران کاویان 26,370 تومان
قیمت ورق ۴۰ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 تهران کاویان 24,450 تومان
قیمت ورق ۳۵ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 تهران کاویان 24,650 تومان
قیمت ورق ۳۰ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 تهران کاویان 25,200 تومان
قیمت ورق ۲۵ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.25 تهران کاویان 25,650 تومان
قیمت ورق ۲۰ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.25 تهران کاویان 25,980 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل عرض ۱.۲۵ کاویان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 تهران کاویان 26,370 تومان
قیمت ورق ۸ میل گیلان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 کارخانه گیلان 27,950 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل گیلان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 کارخانه گیلان 27,850 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل گیلان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 در محل گیلان 27,750 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل گیلان قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 1.25*6 کارخانه گیلان 27,600 تومان
قیمت ورق ۸ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.5 کارخانه فولاد مبارکه 41,300 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.5 کارخانه فولاد مبارکه 31,800 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.5 کارخانه فولاد مبارکه 31,700 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 6*1.5 کارخانه فولاد مبارکه 31,550 تومان
قیمت ورق ۸ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,700 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,350 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,050 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 28,650 تومان
قیمت ورق ۲۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 27,980 تومان
قیمت ورق ۲۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 27,580 تومان
قیمت ورق آهن، قیمت ورق ۳۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*6 تهران و شهرستان فولاد اکسین 37,800 تومان
قیمت ورق ۳۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 27,100 تومان

در این مقاله قصد داریم قیمت ورق آهن یا همان ورق سیاه را با هم بررسی کنیم. البته علاوه بر قیمت ورق سیاه موضوعاتی دیگری نیاز هست به آنها بپردازیم که عبارتند از:

 • ورق آهن چیست؟
 • نحوه تولید ورق آهن(ورق سیاه)
 • ویژگی‌های ورق آهن(ورق سیاه)
 • کاربردهای ورق سیاه
 • انواع ورق سیاه
 • ورق فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق فولاد کاویان اهواز
 • ورق فولاد اکسین اهواز
 • ورق فولاد گیلان
 • ورق سیاه فولاد مشهد
 • ورق سیاه قطعات
 • نحوه محاسبه وزن ورق سیاه
 • قیمت ورق سیاه
 • قیمت روز ورق سیاه(ورق آهن)
 • خرید ورق آهن و خرید ورق سیاه
 • سوالاتی که برای خریداران پیش می‌آید

قیمت ورق آهن

ورق آهن در سایزهای 1 میل تا 200 میل تولید و عرضه می‌گردد که با توجه به ابعاد و ضخامت‌های مختلف و کارخانه تولید کننده که کیفیت متفاوتی با همدیگر دارند؛ قیمت‌های متفاوتی باهم دارند. در بالا توضیحات لازم در مورد تک به تک ضخامت‌ها و ابعاد مختلف ورق سیاه و قیمت آنها شرح دادیم. شما عزیزان هر ضخامت، ابعاد و کارخانه تولید کننده ای که در نظر دارید، با مراجعه به صفحه مربوطه از کاربرد و قیمت ورق سیاه مد نظر خود اطلاع پیدا کنید. به عنوان مثال؛ برای اطلاع از قیمت ورق 50 میل روی این کلمه کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر راه پیدا کنید و از قیمت این محصول اطلاع کسب کنید. البته باید خدمت شما عرض کنیم، با توجه به نوسانات قیمت در بازار ایران، ممکن است قیمت ورق آهن لحظه‌ای تغییر کند. بهترین راه برای اطلاع از قیمت ورق آهن، تماس با کارشناسان شرکت نوین سرمایه آرکا است که با توجه به بانک اطلاعاتی که در مورد این محصول در اختیار دارند میتوانند در امر خرید شما را به بهترین روش راهنمایی کنند که بتوانید خریدی راحت و بدون دردسر را انجام دهید. در ادامه این مبحث، نحوه تولید ورق سیاه، کاربردهای این محصول و انواع آن توضیح می‌دهیم که برای آشنایی بیشتر با آن ما را همراهی کنید. ورق سیاه

ورق آهن چیست؟

ورق آهن یک محصولی است که طی یک فرآیند نورد گرم از شمش­های آهنی تولید میشود و به دلیل رنگ تیره‌ای که دارد به آن ورق سیاه نیز میگویند. این نوع ورق ابعاد و سایزهای مختلفی دارد که هر کدام کاربرد خاص را دارند که در ادامه با آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

نحوه تولید ورق اهن(ورق سیاه)

برای تولید ورق آهن ابتدا شمش­های فولادی را داخل کوره می‌اندازند و شمش را ذوب می‌کنند. پس از آن مواد مذاب را به صورت تختال در قالب که اندازه(طول و عرض) مشخصی دارند؛ وارد می‌کنند و از زیر غلتک رد می‌کنند تا به ضخامت مورد نظر برسد. شمش­های آهنی دارای زنگ زدگی و اکسید هستند و زمانی که تحت تاثیر حرارت بالا(1100 درجه سانتیگراد) قرار میگیرد تبدیل به رنگ تیره و مات میشود، به همین دلیل به آن ورق سیاه میگویند. بعد از غلتک زدن سپس مجددا ورق را حرارت می‌دهند و این بار غلتک هیدرولیکی بر روی آن میکشند تا پستی و بلندی آن گرفته شود و سطح آن صاف شود. در آخر هم مرحله سرد کردن و بسته بندی روی آن انجام میشود. ورق آهن را به هم به صورت رول و هم به صورت شیت بسته‌بندی و عرضه می‌کنند.

ویژگی‌های ورق آهن

ورق سیاه از لحاظ کارایی به دو دسته صنعتی(گرید 52 ST) و معمولی(37 ST) تقسیم میشود: ورق سیاه صنعتی(52ST): این گرید از ورق سیاه به دلیل کربن زیاد و سختی و محکمی بالایی که دارد در صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و وسایل جنگی کاربرد بیشتری دارد. ورق سیاه معمولی(37ST): این نوع از ورق را به اسم ورق نرم نیز می‌شناسند و به دلیل کربن کمتری که نسبت به ورق صنعتی دارد، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. از این نوع ورق بیشتر برای ساختمان سازی به کار گرفته میشود.

کاربردهای ورق سیاه

ورق سیاه کاربردهای بسیار فراوانی دارد که اکثر محصولات فولادی که می‌بینید از ورق آهن ساخته میشوند که چند مورد از مهمترین کاربردهای آن را خدمت شما عرض می‌کنیم:
 • مورد استفاده در پتروشیمی
 • استفاده در صنعت خودروسازی مانند شاسی خودرو
 • پل سازی
 • ساخت لوله و تانکرهای نفتی
 • ساخت ادوات کشاورزی
 • ساخت تانک و وسایل جنگی
 • ساختمان سازی و ساخت تیرچه
و...

انواع ورق سیاه

کارخانه‌های زیادی در سطح کشور هستند که اقدام به تولید ورق سیاه می‌کنند و این محصول را در کل کشور و با ارسال به کشورهای همسایه، آن را به فروش می‌رسانند. هر کدام از این کارخانه‌ها ورق اهن را با کیفیت متفاوتی نسبت به کارخانه دیگر تولید می‌کنند؛ یعنی کیفیت تمام مجتمع‌های تولید ورق سیاه با هم متفاوت است و وزن، ابعاد و ضخامت مخصوص خود را دارند. مهمترین کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه عبارتند از:
 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • کارخانه فولاد کاویان اهواز
 • کارخانه فولاد اکسین اهواز
 • کارخانه فولاد گیلان
 • کارخانه فولاد مشهد
 • کارخانه قطعات تهران
شرکت نوین سرمایه آرکا طی قراردادی که با همگی این کارخانه‌ها دارد محصولات آنها علاوه بر ورق سیاه، مفتول، تیرآهن، تیرچه، نبشی، پروفیل و ... در بازار به قیمت درب کارخانه به فروش می‌رساند. این شرکت در تهران فعالیت میکند ولی به صورت ارسال بار به تمام نقاط کشور بار ارسال میکند و نیاز قسمتی از مردم عزیزمان را برطرف میکند. شما هم میتوانید با شماره‌های درج شده در این سایت با کارشناسان مجرب این شرکت تماس حاصل نموده و در مورد محصول مورد نظر خود با آنها مشورت کنید. ورق آهن

ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه به جرات میتوان گفت بزرگترین کارخانه فولادسازی در کل کشور است که مهمترین محصول تولیدی این کارخانه عظیم، ورق سیاه میباشد. این کارخانه نقش بسزایی در توسعه صنعت، اقتصاد و اجتماعی کشور دارد و با فعالیتی که دارد بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را برطرف میکند. این مجموعه بخشی از نیازهای صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فلزی سبک و سنگین، لوله‌های انتقال سوخت، صنایع لوازم خانگی،پروفیل و دهها صنایع دیگر را برطرف میکند. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از باکیفیت ترین ورق سیاه‌های موجود در بازار کشور میباشد.

ورق سیاه کاویان اهواز

ورق سیاه فولاد کاویان که به ورق کاویان معروف است با اینکه مدت کمی فعالیت داشته ولی توانسته با تولید محصولات باکیفیت، نام و آوازه خود را در سطح کشور طنین‌انداز کند. این کارخانه ورق آهن را در سایزهای و ضخامت‌های مختلف تولید و عرضه میکند. برای خرید یا استعلام قیمت ورق آهن کاویان با کارشناسان شرکت نوین سرمایه آرکا تماس حاصل نمایید.

ورق سیاه اکسین اهواز

کارخانه فولاد اکسین یکی دیگر از کارخانه‌های تولید ورق است که در اهواز فعالیت میکند. ورق این کارخانه را به اسم ورق اکسین در بازار می‌شناسند و از کیفیت خوبی برخوردار است. قیمت ورق آهن اکسین از دیگر کارخانه‌های تولیدکننده، مقرون و باصرفه ­تر است به همین دلیل مشتریان زیادی به دنبال خرید این محصول هستند. ورق اکسین

ورق آهن فولاد گیلان

کارخانه فولاد گیلان یکی دیگر از کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه است که نیاز بخشی از صنایع کشور را برطرف کرده است. ورق سیاه تولیدی در این کارخانه کیفیت قابل قبولی دارد و قیمت آن هم بسیار مناسب است. برای اطلاعات دقیق‌تر از قیمت ورق گیلان با ما در تماس باشید.

ورق سیاه مشهد

ورق مشهد نیز یکی دیگر از انواع ورق سیاه است که در کارخانه‌های ذکر شده تولید میشود. این ورق بر خلاف نامی که دارد، چند کارخانه در سطح کشور اقدام به تولید این ورق می‌کنند و به اصطلاح یک برند از ورق است.

ورق قطعات

قطعات نام کارخانه تولید کننده ورق سیاه در تهران است که به اسم ورق قطعات آن را می‌شناسند. کارخانه قطعات تهران یکی از قدیمی‌ترین تولید کننده‌های ورق سیاه در کشور است ولی به دلایل مختلف فعالیت سینوسی داشته است به همین دلیل اندازه کارخانه‌های دیگر دارای شهرت نیست. قیمت ورق قطعات بسیار مناسب است که برای اطلاع از قیمت سایزهای مختلف آن، به جدول بالا مراجعه فرمایید. ورق قطعات

نحوه محاسبه وزن ورق سیاه

برای محاسبه هر ابعاد و ضخامتی از ورق سیاه، یک فرمول ریاضی وجود دارد که با قرار گذاشتن مقدار ابعاد و ضخامت در آن، وزن ورق سیاه به راحتی به دست می‌آید. این فرمول به این صورت است : طول * عرض* ضخامت * چگالی آهن چگالی آهن یک عدد ثابت یعنی 7.8 میباشد که برای تمامی سایزها و ضخامت‌ها ثابت میباشد. برای مثال وزن ورق 45 میل را برای طول 6 متر و عرض 1.5 در اینجا محاسبه می‌کنیم تا کامل برای شما عزیزان روشن شود طول:  m 6 عرض:  m 1.5 ضخامت:mm  45 چگالی: 7.8 طول * عرض* ضخامت * چگالی آهن کیلوگرم  3159 = 6 * 1.5 * 45 * 7.8 به این ترتیب ورق 45 میل با طول 6 متر و عرض 1.5 متر وزنی برابر 3 تن و 159 کیلوگرم دارد. همچنین برای دیگر ابعاد به این صورت میتوانید محاسبه کنید.

قیمت ورق سیاه

همانطور که خدمت شما عزیزان توضیح دادیم، ورق سیاه با ورق آهن هیچ تفاوتی باهم ندارند و هردو یک محصول هستند که آن را با این دو نام می‌شناسند. قیمت ورق سیاه بسته به مقدار نوسانات بازار، افزایش و کاهش مقدار ارز، مقدار عرضه و تقاضا و نوع کارخانه تولید کننده متغیر است. پس برای اطلاع دقیق از قیمت ورق سیاه حتما با ما در تماس باشید.

قیمت روز ورق سیاه (قیمت روز ورق اهن)

با توجه به نوسانات قیمت فولاد، ممکن است در روز چند بار قیمت ورق تغییر کند. قیمت امروز ورق آهن (30 دی ماه)  برابر 28450 تومان میباشد. بازهم این را خدمت شما باز گو کنیم که برای اطلاع دقیق از قیمت لحظه‌ای ورق سیاه با کارشناسان ما در تماس باشید.

خرید ورق آهن

بهترین روش برای خرید ورق سیاه، خرید از سایت‌ها و شرکتهای معتبری است که با ضمانت‌نامه کتبی محصول خود را به فروش می‌رسانند. با توجه به اینکه برخی از خریداران عزیز از کیفیت ورق سیاه زیاد سر در نمی‌آورند، بعضی از سود جویان و کلاهبرداران، ورق بی کیفیت را به قیمت ورق با کیفیت به آنها می‌فروشند و خریدار از این موضوع خبری ندارد. پس باید در هنگام خرید، از معتبر بودن شرکت و فروشندگان اطمینان کسب کنید. توصیه ما مراجعه حضوری یا تلفنی به شرکت نوین سرمایه آرکا است. این شرکت با سابقه نزدیک به 20 سال در حوزه ورق سیاه و دیگر محصولات فولادی فعالیت میکند و به مشتریان خود، خدمات و ضمانت نامه کتبی اهدا میکند. برای اطلاعات دقیق‌تر و یا سوالاتی اگر در ذهن دارید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید تا شما را بیشتر راهنمایی کنند. سوالات متعدد خریداران

آیا قیمت ورق سیاه رو به افزایش است یا کاهش؟

با توجه به تورم بالای که در کشور وجود دارد قیمت‌ها بیشتر صعودی هستند تا نزولی. اصلا نمیشه پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها چه موقعی بالا یا پایین می‌آیند. ولی با توجه به آنچه که تا به حال دیدیم قیمت آهن آلات با افزایش دلار سریع بالا میرود ولی با کاهش دلار تقریبا یک هفته طول می‌کشد که قیمت آهن نیز پایین بیاید.

برای تشخیص کیفیت ورق سیاه چه کار باید کرد؟

تشخیص کیفیت ورق آهن از کسانی بر می‌آید که تجربه کافی در بازار ورق داشته باشند. البته کارخانه‌های تولیدی معمولا نام برند و کیفیت استاندارد خود را به ورق می‌چسبانند. ولی باز هم سودجویانی هستند که آن را برمی‌دارند و به قیمت ورق با کیفیت به مردم قالب می‌کنند. پس سعی کنید از شرکتهای معتبر خرید خود را انجام دهید. یکی دیگر از راه‌های تشخیص کیفیت ورق، وزن آن است. با توضیحاتی که در بالا در مورد وزن ورق دادیم؛ اگر وزن ورق از حالت استاندارد آن برابر و یا بیشتر بود، کیفیت ورق مناسب و عالی است ولی اگر وزن آن از حالت استاندارد کمتر بود کیفیت کمتری دارد. استاندارد وزن ورق را به راحتی میتوانید به دست ببارید.

ورق شیروانی‎‎

یکی دیگر از ورق ها که از مشتقات ورق سیاه میباشد که گروه مرکز ورق ارائه تولید کننده و فروشنده انواع ورق شیروانی با قیمت بسیار عالی در بازار آهن مکان.

چطور اندازه طول و عرض دلخواه سفارش دهیم؟

توجه کنید که کارخانه‌های تولید کننده، ورق را فقط به صورت فابریک کارخانه‌ای تولید و عرضه می‌کنند که این ورق به صورت رول و شیت(صفحه) است. شرکت فولاد نوین با استفاده از برشکاری، ابعاد مورد نظر مشتریان را می‌تواند برش بزند و تحویل آنها دهد. پس اگر ابعاد خاصی مد نظر شماست حتما با شماره‌های درج در این سایت تماس بگیرید و با کارشناسان برشکاری در این شرکت مشورت نمایید. به باقی مانده ورق برش خورده سرورق میگویند که آن هم قیمت جدایی با ورق سیاه دارد برش ورق با پلاسما برش ورق با پلاسما در یک جمع بندی میتوان گفت شرکت نوین سرمایه آرکا با چند دهه فعالیت در حوزه آهن آلات مخصوصا ورق سیاه، تجربه کافی برای رضایت مشتریان دارد و شعار این شرکت تداوم کار با مشتریان است. اگر قصد خرید ورق سیاه با هر کیفیتی و هر اندازه‌ای دارید، با ما در تماس باشید تا از صدای گرم شما لذت ببریم. نکته خارج از بحث: شرکت نوین سرمایه آرکا یک محصول جدید در بین محصولات خود دارد که جایگزین یونولیت شده است و به آن قالب لایت فرم میگویند. این قالب بهترین جایگزین برای یونولیت به شمار می‌ آید که قیمت بسیار باصرفه‌ تری نسبت یونولیت دارد. برای اطلاع از قیمت لایت فرم روی این کلمه کلیک کنید تا در مورد قیمت و مشخصات آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.