قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ظهوریان، (نبشی ۴۰*۴۰*۴)

  • کد محصول 6qg68h
  • سایز 40*40
  • برند ظهوریان
  • طول شاخه 6 متری
  • واحد شاخه
  • محل تحویل تهران
  • قیمت تهران 16900
  • تاریخ 11 مرداد
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
کارشناس فروش
09125245968
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ظهوریان، (نبشی ۴۰*۴۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 16,900 تومان
قیمت نبشی ۸ ، قیمت نبشی ۸۰*۸۰ ، نبشی ۸ ناب تبریز قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,100 تومان
قیمت نبشی ۷۰*۷۰ ضخامت ۷ ناب تبریز ، (نبشی ۷۰*۷۰*۷) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,700 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۵ ناب تبریز ، (نبشی ۶۰*۶۰*۵) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,500 تومان
قیمت نبشی ۵ ناب تبریز ، قیمت نبشی ۵۰*۵۰*۵ تبریز قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 20,050 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ ناب تبریز ، (نبشی ۶۰*۶۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 22,000 تومان
قیمت نبشی ۵۰*۵۰ ضخامت ۴ ناب تبریز، (نبشی ۵۰*۵۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,800 تومان
قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ناب تبریز، (نبشی ۴۰*۴۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,500 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ ناب تبریز، (نبشی ۶۰*۶۰*۳) قیمت نبشی 40*40 تهران ظهوریان 17,900 تومان

قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ظهوریان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن