قیمت نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۱۰ شکفته ، (نبشی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰)

  • کد محصول sgouo8
  • سایز 100*100
  • برند شکفته
  • طول شاخه 6 متری
  • واحد شاخه
  • محل تحویل تهران
  • قیمت تهران 16900
  • تاریخ : 11 مرداد
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
کارشناس فروش
09125245968
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۱۰ شکفته ، (نبشی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 16,900 تومان
قیمت نبشی ۸ ، قیمت نبشی ۸۰*۸۰ ، نبشی ۸ ناب تبریز قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,100 تومان
قیمت نبشی ۷۰*۷۰ ضخامت ۷ ناب تبریز ، (نبشی ۷۰*۷۰*۷) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,700 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۵ ناب تبریز ، (نبشی ۶۰*۶۰*۵) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,500 تومان
قیمت نبشی ۵ ناب تبریز ، قیمت نبشی ۵۰*۵۰*۵ تبریز قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 20,050 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ ناب تبریز ، (نبشی ۶۰*۶۰*۴) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 22,000 تومان
قیمت نبشی ۵۰*۵۰ ضخامت ۴ ناب تبریز، (نبشی ۵۰*۵۰*۴) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,800 تومان
قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ ناب تبریز، (نبشی ۴۰*۴۰*۴) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,500 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ ناب تبریز، (نبشی ۶۰*۶۰*۳) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 17,900 تومان

قیمت نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۱۰ شکفته

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن