قیمت میلگرد ۱۸ بناب آجدار A3

  • کد محصول 9cx0m8
  • سایز 18
  • برند بناب
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل تحویل تهران
  • قیمت کارخانه 17900
  • قیمت تهران 18304
  • تاریخ 18 مرداد
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
مدیر فروش
09125245968
محسن گودرزی
کارشناس فروش
09125245968
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد ۱۸ بناب آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,403 تومان
قیمت میلگرد ۸ اصفهان آجدار قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,050 تومان
قیمت میلگرد ۲۲ بناب آجدار A3 ، (قیمت میلگرد ۲۲) قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,403 تومان
قیمت میلگرد ۲۰ بناب آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,304 تومان
قیمت میلگرد ۱۸ بناب آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,403 تومان
قیمت میلگرد ۱۶ بناب آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,304 تومان
قیمت میلگرد ۱۴ بناب آجدار A3 ، (قیمت میلگرد ۱۴) قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,304 تومان
قیمت میلگرد ۱۲ بناب آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,304 تومان
قیمت میلگرد ۲۲ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران بناب 18,403 تومان

قیمت میلگرد ۱۸ بناب آجدار A3

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن