قیمت پروفیل ضخامت 2

قیمت پروفیل ضخامت 2
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۸۰*۸۰ ،(قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 30*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۵۰،(قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۵۰*۲) قیمت پروفیل 50*30 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ میل ، (قیمت پروفیل ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2 28,500 تومان
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲میل ،(قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ) قیمت پروفیل 40*40 کارخانه پروفیل 2 28,000 تومان
قیمت پروفیل ۲ میل سایز ۴۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۴۰*۲۰) قیمت پروفیل 40*20 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان