قیمت پروفیل ضخامت 2.5

قیمت پروفیل ضخامت 2.5
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۱۰۰*۱۰۰،( قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰) قیمت پروفیل 100*100 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ۲.۵ سایز ۹۰*۹۰،(قیمت پروفیل ۹۰*۹۰) قیمت پروفیل 90*90 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۴۰ ،(قیمت قوطی ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۸۰ ، (قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۷۰*۷۰ ،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰*۲.۵) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*30 کارخانه ضخامت 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۵۰*۵۰ ،( قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان