قیمت ورق سیاه آهن اکسین

قیمت ورق سیاه آهن اکسین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق ۸ میل فولاد اکسین , “قیمت ورق ۸ میل” قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,000 تومان
قیمت ورق آهن ۱۰ میل فولاد اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل فولاد اکسین ، (قیمت ورق سیاه ۱۲ میل) قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,000 تومان
قیمت ورق آهن ۱۵ میل فولاد اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق آهن ۲۰ میل فولاد اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 25,600 تومان
قیمت ورق ۲۵ میل اکسین ، (قیمت ورق ۲۵ میل) قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 33,000 تومان
قیمت ورق ۳۰ میل فولاد اکسین، (قیمت ورق آهن ۳۰ میل) قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*6 کارخانه فولاد اکسین 25,100 تومان
قیمت ورق ۳۵ میل فولاد اکسین , “قیمت ورق ۳۵ میل” قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 29,000 تومان