قیمت ورق سیاه آهن اکسین

قیمت ورق سیاه آهن اکسین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق ۶۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 60 تهران و شهرستان اکسین 25,350 تومان
قیمت ورق ۵۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 55 تهران و شهرستان اکسین 25,800 تومان
قیمت ورق ۲ میل مبارکه قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2 تهران و شهرستان مبارکه 32,500 تومان
قیمت ورق ۸ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,700 تومان
قیمت ورق ۱۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,350 تومان
قیمت ورق ۱۲ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 29,050 تومان
قیمت ورق ۱۵ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 2*12 کارخانه فولاد اکسین 28,650 تومان
قیمت ورق ۲۰ میل اکسین قیمت ورق سیاه,(قیمت ورق آهن) 12*2 کارخانه فولاد اکسین 27,980 تومان