قیمت نبشی شکفته 3،4،5،6،8

قیمت نبشی شکفته 3،4،5،6،8
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۱۰ شکفته ، (نبشی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰) قیمت نبشی 100*100 تهران شکفته 16,900 تومان
قیمت نبشی ۸۰*۸۰ ضخامت ۸ شکفته، (نبشی ۸۰*۸۰*۸) قیمت نبشی 80*80 تهران شکفته 16,900 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۶ شکفته، (نبشی ۶۰*۶۰*۶) قیمت نبشی 60*60 تهران شکفته 18,800 تومان
قیمت نبشی ۵ شکفته،(قیمت نبشی ۵۰*۵۰*۵ شکفته) قیمت نبشی 50*50 تهران شکفته 16,800 تومان
قیمت نبشی ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ شکفته، (نبشی ۴۰*۴۰*۴) قیمت نبشی 40*40 تهران شکفته 16,800 تومان
قیمت نبشی ۳۰*۳۰ ضخامت ۳ شکفته، (نبشی ۳۰*۳۰*۳) قیمت نبشی 30*30 تهران شکفته 17,200 تومان