قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد ۸ اصفهان آجدار قیمت میلگرد 8 تهران ذوب آهن اصفهان 18,050 تومان
قیمت میلگرد ۲۲ اصفهان آجدار A3 قیمت میلگرد 22 تهران ذوب آهن اصفهان 17,801 تومان
قیمت میلگرد ۲۰ اصفهان آجدار A3 قیمت میلگرد 20 تهران ذوب آهن اصفهان 17,801 تومان
قیمت میلگرد ۱۸ اصفهان آجدار A3 قیمت میلگرد 18 تهران ذوب آهن اصفهان 17,801 تومان
قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان آجدار A3 قیمت میلگرد 16 تهران ذوب آهن اصفهان 17,801 تومان
قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان آجدار A3 قیمت میلگرد 14 تهران ذوب آهن اصفهان 17,950 تومان