قیمت پروفیل

قیمت پروفیل
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۸۰*۶۰،(قیمت پروفیل ۶۰*۸۰) قیمت پروفیل 60*80 کارخانه - 23,900 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۴۰*۸۰ ،(قیمت پروفیل ۸۰*۴۰) قیمت پروفیل 40*80 کارخانه - 23,900 تومان
قیمت پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۴ میل،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه 4 میل 28,500 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۶۰*۱۰۰،(قیمت پروفیل ۱۰۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*100 کارخانه پروفیل 4 23,900 تومان
قیمت پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ میل ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 4 20,400 تومان
قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ ،(قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ ) قیمت پروفیل 90*90 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ میل ،(قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۷۰*۷۰،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۶۰*۶۰،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۵۰*۵۰،(قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۱۰۰*۱۰۰،( قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰) قیمت پروفیل 100*100 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ۲.۵ سایز ۹۰*۹۰،(قیمت پروفیل ۹۰*۹۰) قیمت پروفیل 90*90 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۴۰ ،(قیمت قوطی ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۸۰ ، (قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۷۰*۷۰ ،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰*۲.۵) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*30 کارخانه ضخامت 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۵۰*۵۰ ،( قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۵۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۵۰) قیمت پروفیل 30*50 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ میل ،(قیمت پروفیل ۴۰*۴۰) قیمت پروفیل 40*40 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۸۰*۸۰ ،(قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 30*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۵۰،(قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۵۰*۲) قیمت پروفیل 50*30 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ میل ، (قیمت پروفیل ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2 28,500 تومان
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲میل ،(قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ) قیمت پروفیل 40*40 کارخانه پروفیل 2 28,000 تومان
قیمت پروفیل ۲ میل سایز ۴۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۴۰*۲۰) قیمت پروفیل 40*20 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۳۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۳۰) قیمت پروفیل 30*30 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۲۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۲۰*۳۰ ) قیمت پروفیل 20*30 کارخانه پروفیل 2 21,500 تومان
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل،(قیمت پروفیل ۲۰*۲۰) قیمت پروفیل 20*20 کارخانه - 29,000 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۱۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۲۰*۱۰) قیمت پروفیل 10*20 کارخانه - 21,700 تومان

پروفیل ، قوطی

پروفیل به طور کلی به مجموعه ای از آهن آلات اطلاق می‌شود که شامل کلیه محصولات فولادی اعم از نبشی،ناودانی، تیرآهن و ... است، اما امروزه به شکل خاصی از مقاطع فولادی را که دارای ابعاد و ویژگی های منحصر به فردی است ، پروفیل یا قوطی گفته میشود. از دیگر قطعات ، مقاطع و آهن آلات پرکاربرد و پر فروش در ساخت و ساز و ساختمان سازی و صنایع پروفیل و قوطی می‌باشد. پروفیل ها بیشتر در مکان هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قرار است وزن کمتری نسبت به تیرآهن قرار است تحمل کند ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پروفیل مقطع فولادی است چهار گوش و نقطه مقابل لوله های آهن می‌باشد. قوطی پروفیل قوطی پروفیل

قوطی چیست ؟

قوطی های فلزی در واقع پروفیل های چهار گوش تو خالی می‌باشند که به نوعی مانند جعبه های توو خالی می‌باشند که با نام انگلیسی (BOX) نیز شناخته می‌شوند ، که با این تعریف پروفیل های با مقطع مربع و مستطیل که به صورت تو خالی هستند را قوطی می‌نامند.

فرآیند تولید پروفیل

تولید محصولات فولادی معمولا خالی از این دو روش نیست، یا به صورت نورد گرم تولید می‌شوند یا به صورت نورد سرد.تولید انواع لوله های فولادی نیز در شرایطی مشابه قوطی و پروفیل انجام می‌شود.

تولید پروفیل با نورد سرد یا غیر مستقیم

مواد اولیه تولید پروفیل با نورد سرد معمولاً ورق کلاف است که باید کیفیت بالایی نیز داشته باشد، تبدیل ورق به پروفیل مراحل طولانی را طی میکند. نخستین مرحله قرار گرفتن ورق در دستگاه برش است که این دستگاه کارکرد های مختلفی مانند قسمت ذخیره کلاف، کلاف گیر، ضربه گیر، میز حمل کننده، سیستم باز کننده طوقه کلاف، کنترل کننده کنار ورق بزای تنظیم بهتر، صاف کننده ورق، گیوتین، قرقره های هدایت گر ورق، غلتک های تغذیه ورق، بخش برش، غلتک های جدا کننده ورق بریده شده،نگهدارنده نوار ها و نوار جمع کن دارد.در ابتدا ورق کلاف شد هدر دستگاه برش قرار گرفته و پس از باز شدن رول، با غلتک هایی صاف و مسطح می‌شود، رول باز شده پس از کمی حرارت دهی و نرم شدن؛ با گیوتین برش می‌خورد.پس از برش ورق ها، در بخش شافت از هم جدا سازی شده و به قسمت نوار جمع کن میرسند. در این بخش دو سر ورق به حالت مورد نظر تغییر شکل داده می‌شود. پس از این مرحله نوارهای شکل گرفته شده به هم جوش خورده و پس از برش نیز بسته بندی می‌شوند.

انواع پروفیل

پروفیل های آهن به انواع مختلفی از جمله باز و بسته ، سبک و سنگین تقسیم می‌شود که از مهمترین پروفیل های بسته میتوان به لوله ، قوطی و پروفیل PVC اشاره کرد که استفاده آنها در ساخت درب و پنجره می‌باشد، همچنین برای پروفیل های بسته میتوان تسمه ، میلگرد ، تیرآهن را معرفی کرد. پروفیل در اشکال و انواع مختلفی تولید میشود که با توجه به ویژگی های هریک در دسته های مختلفی قرار می‌گیرند. به عبارتی پروفیل را می توان از نظر جنس و شکل و کاربرد آن تقسیم بندی کرد.

انواع پروفیل از نظر شکل ظاهر

یکی از انواع دسته بندی پروفیل ها بر اساس شکل ظاهری محصول صورت میگیرد که این نوع تقسیم بندی حاصل نحوه تولید پروفیل است که آن را به پروفیل باز و پروفیل بسته دسته بندی میکند.

پروفیل باز

این نوع پروفیل ها که دارای سطح مقطع باز هستند در اصطلاح به پروفیل باز شناخته میشوند، به عبارتی دو لبه مقطعی که دارای شکاف باشد و به هم جوش نخورده باشد پروفیل باز به شمار میرود که به عنوان نمونه می توان به تیرآهن،نبشی،پروفیلZ، میلگرد، ناودانی، تسمه و ... اشاره کرد.

پروفیل بسته

پروفیل بسته که در مقابل پروفیل باز قرار دارد سطح مقطع بسته است و به عبارتی دو لبه پروفیل به جوش می‌خورند یا ایجاد حفره در محصول، بدون جوش خوردگی، محصول را به پروفیل بسته تبدیل میکند. به دلیل اینکه پروفیل ها تو خالی هستند، وزن سبک تری نیز دارند. از انواع پروفیل بسته می توان به قوطی، لنگه دری، لوله و ... اشاره کرد. اما پروفیل را در دسته های دیگری جای می دهند که بر اساس جنس و کاربرد محصول و ... است. هر پروفیل بسته و بازی ممکن است کاربرد ها، جنس و کیفیت متفاوتی داشته باشند.

دستبندی پروفیل و قوطی

بر اساس نوع مواد اولیه و جنس آنها قوطی و پروفیل به انواع مختلفی تقسیم میشود که از مهمترین آنها میتوان به پروفیل استیل ، پروفیل آهن آلومینیوم و غیره میتوان اشاره کرد ، که از مهمترین نوع قوطی ، پروفیل نوع آهنی آن میباشد ، که بدلیل استفاده در ساختمان سازی و صنایع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مهمترین خصوصیات پروفیل آهن میتوان به فرم پذیری بالا ، شکل پذیری ، جوش پذیری . کاربری آسان اشاره کرد. قیمت پروفیل

نحوه تولید پروفیل و قوطی آهن

برای تولید قوطی یا پروفیل آهن ابتدا در کارگاه ها و کارخانجات ، با ورود ورق آهن که معمولا از نوع نورد سرد برای تولید پروفیل استفاده میشود بعنوان مواد اولیه استفاده میشود. برای تولید به این ترتیب که ورق های آهن با قیچی های مخصوص به اندازه های مختلف برش داده میشود و بعد از برش با فشار به جوانب ورق به لوله های آهنی تبدیل میشود ، سپس بعد از تبدیل به لوله با دستگاه هایی که از غلطک های سایزینگ تشکیل شده به شکل چهار گوش و قوطی ، پروفیل تبدیل میشود.

اندازه های پروفیل و قوطی

انواع قوطی پروفیل از نظر شکل و ظاهر به دو صورت مربع و مستطیل تولید میشود که هر کدام خصوصیات جداگانه و منحصر بفردی را دارد. قوطی پروفیل مربع شکل از سایز 1*1 یا 10 در 10 تولید و تا 10 در 10 یا 100*100 تولید میشود . همچنین برای پروفیل های مستطیل از سایز 1*2 یا 10*20 تولید بنا به درخواست مشتری و استفاده در سایزهای مختلف تولید میشود. برای اطلاع از انواع پروفیل های تولیدی میتوانید به جدول سایز قوطی پروفیل که در قسمت بالای سایت بعنوان جدول قرار داده شده است مراجعه نمایید و همچنین از قیمت پروفیل و قیمت سرورق نیز مطلع شوید. پروفیل ها مقاطع فلزی هستند که در صنایع مختلف مخصوصا در ساختمان سازی و برای ساخت قاب درب و پنجره و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سایز انواع پروفیل

پروفیل های در سایزها و اندازه های مختلف ساخته و تولید می‌شود و بسته به نوع مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد ، که بهتر است قبل از خرید هر سایز ابتدا اینکه پروفیل مورد نظر در کجا قرار است مورد استفاده قرار گیرد مشخص شود. سایزهای پر مصرف پروفیل ها که در گروه فولاد نوین آرکا بفروش میرسد بصورت زیر میباشد :

پروفیل ضخامت 2 :

این ضخامت از پروفیل بیشتر برای ساخت و تولید قاب درب و پنجره ، ایجاد حصار و محافظ جلوی پنجره و بالکن مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 2.5 :

این نوع از ضخامت پروفیل نیز مانند ضخامت 2 برای کارهایی مانند تولید درب و پنجره و قاب مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 3 :

از این ضخامت از پروفیل بیشتر برای کارهایی مانند تولید شیروانی ، و ایجاد پل مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 4 :

از پروفیل ضخامت 4 معمولا برای کارهایی مانند ، بین تیرآهن ها برای ایجاد ستون و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. تمامی مثال های بالا بصورت نمونه و مثال میباشد و ممکن است از ضخامت های مختلف برای کارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پروفیل

پروفیل سنگین چیست ؟

قوطی پروفیل سنگین به نوعی از پروفیل گفته میشود که می‌تواند وزن بیشتری را نسبت به پروفیل های سبک تحمل کرد ، که از ضخامت 1.5 میلیمتر به بالا و در اشکال مربع و مستطیل تولید میشود که از مهمترین خصوصیات پروفیل سنگین قابلیت جوش پذیری ، مقاومت پیچشی و خمشی بالا اشاره کرد.

پروفیل سبک چیست ؟

قوطی پروفیل سبک به آن پروفیل مبلی نیز میگویند در سایزهای کمتر از 1.5 میلیمتر با ورق روغنی و روش نورد سرد تولید میشود.. بدلیل داشتن خصوصیاتی از جمله ابعاد و سطح دقیق ، ظرافت بالا ، چکش خوری و فرم پذیری بالا و همچنین قابلیت آبکاری در مشاغلی همچون ساخت لوازم خانگی ، مبل و صندلی ، ساخت اگزوز ماشین مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت پروفیل :

مشتریان گرامی که قصد اخذ قیمت پروفیل را دارند میتوانند با شماره های ذکر شده در سایت با ما در تماس باشید و یا اینکه به جدول قیمت پروفیل مراجعه نمایید.

قیمت قوطی :

بدلیل اینکه صفحه قوطی و پروفیل یکی میباشد ، قیمت قوطی را هم میتوان از همین صفحه و یا اینکه با شماره های ذکر شده در سایت با ما در تماس باشید.

انواع پروفیل بر اساس جنس

پروفیل ها به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید میشوند که طی این فرآیند ها محصول نهایی کیفیت متفاوتی پیدا میکند که به تناسب آن کارایی محصول نیز متنوع میشود، بر همین اساس میتوان گفت پروفیل به طور کلی به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم میشود که هر کدام از این دسته بندی ها ممکن است جنس مختلفی داشته باشند.

پروفیل آلومینیومی

این نوع پروفیل به دلیل عناصر موجود در ترکیب سازنده خود، دارای مقاومت بالایی است که این محصول را برای استفاده در محیط های مرطوب مناسب می‌سازند، همچنین رنگ روشن، وزن سبک، مقاومت بالا و شکل پذیری پروفیل آلومینیوم، این محصول را برای استفاده در ساخت در و پنجره و امور ساختمانی مناسب می‌سازند.

پروفیل گالوانیزه

طی عملیات گالوانیزاسیون، عنصری از "روی" بر روی محصول فولادی کشیده میشود که به واسطه آن پروفیل مقاوم و زد زنگ میشود.

پروفیل کامپوزیتی

عنصر سازنده پروفیل کامپوزیتی ترکیبی است. در تولید این نوع محصول می توان با انتخاب نوع الیاف، عملیات سطحی و رزین مناسب، پروفیلی با مقاومت بالا در حرارت و مواد شیمیایی تولید کرد که کاربرد های متنوعی نیز دارد. این پروفیل سبک است و دربرابر خوردگی و ارتعاشات مقاومت بالایی دارد، علاوه بر این خرید آن نیز مقرون به صرفه است.

پروفیل استیل

وجود کروم در عنصر سازنده پروفیل به تولید محصولی با جنس استیل منجر می‌شود که دارای خاصیت ضد زنگ بودن و مقاوم دربرابر خوردگی و حرارت است، علاوه بر این دارای سطحی صاف و زیبا است که بیشتر برای استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان و امور دکوراتیو کاربرد دارد.

پروفیل مبلی

این نوع پروفیل به دلیل خاصیت رنگ پذیری، آبکاری، فرم پذیری و...برای استفاده در مواردی مانند ساخت میز و مبل کاربرد فراوان دارد. این پروفیل مبلی که از ورق روغنی ساخته شده ضخامتی کمتر از 5/1 میلیمتر دارد.

ویژگی و کاربرد پروفیل

همانطور که میدانیم پروفیل انواع مختلفی دارد که هر کدام نیز دارای ویژگی و کاربرد منحصر به خود است. سبک و سنگین بودن پروفیل، صنعتی و ساختمانی بودن، تولید با فرآیند نورد سرد و گرم، جنس پروفیل تولید شده از جمله مواردی است که موجب تفاوت ویژگی ها و کاربرد های هریک نسبت به دیگری میشود. به عنوان مثال پروفیل ساختمانی بیشتر در ساخت در و پنجره، نرده و ...کاربرد دارد، پروفیل صنعتی در صنعت خودرو سازی، پزشکی، نظامی، ساخت میز و صندلی و...استفاده میشود. پروفیل های بسته بیشتر در نرده، راه پله، خودرو سازی، اسکلت فلزی سازه و ... به کار میرود. از پروفیل باز در ساخت سوله، سالن ورزشی، پارکینگ عمومی، انبارها، کشتی سازی و ...استفاده میشود.