قیمت پروفیل

قیمت پروفیل
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۸۰*۶۰،(قیمت پروفیل ۶۰*۸۰) قیمت پروفیل 60*80 کارخانه - 23,900 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۴۰*۸۰ ،(قیمت پروفیل ۸۰*۴۰) قیمت پروفیل 40*80 کارخانه - 23,900 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۷۰*۷۰،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه - 23,900 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۶۰*۱۰۰،(قیمت پروفیل ۱۰۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*100 کارخانه پروفیل 4 23,900 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۴ سایز ۶۰*۶۰،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 4 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۹۰*۹۰،(قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ ) قیمت پروفیل 90*90 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۸۰*۸۰،(قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۷۰*۷۰،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۶۰*۶۰،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۳ سایز ۵۰*۵۰،(قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 3 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۱۰۰*۱۰۰،( قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰) قیمت پروفیل 100*100 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ۲.۵ سایز ۹۰*۹۰،(قیمت پروفیل ۹۰*۹۰) قیمت پروفیل 90*90 کارخانه پروفیل 2.5 20,500 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۴۰ ،(قیمت پروفیل ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۸۰*۸۰ ، (قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۷۰*۷۰ ،(قیمت پروفیل ۷۰*۷۰*۲.۵) قیمت پروفیل 70*70 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۶۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*30 کارخانه ضخامت 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۵۰*۵۰ ،( قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ سایز ۵۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۵۰) قیمت پروفیل 30*50 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ ،(قیمت پروفیل ۴۰*۴۰) قیمت پروفیل 40*40 کارخانه پروفیل 2.5 20,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۸۰*۸۰ ،(قیمت پروفیل ۸۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*80 کارخانه - 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۶۰ ،(قیمت پروفیل ۶۰*۶۰) قیمت پروفیل 60*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۶۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۶۰) قیمت پروفیل 30*60 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۵۰،(قیمت پروفیل ۵۰*۵۰) قیمت پروفیل 50*50 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۵۰*۳۰،(قیمت پروفیل ۳۰*۵۰*۲) قیمت پروفیل 50*30 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۴۰*۸۰ ، (قیمت پروفیل ۴۰*۸۰) قیمت پروفیل 80*40 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ۲ سایز ۴۰*۴۰،(قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ) قیمت پروفیل 40*40 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ۲ میل سایز ۴۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۴۰*۲۰) قیمت پروفیل 40*20 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۳۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۳۰*۳۰) قیمت پروفیل 30*30 کارخانه پروفیل 2 21,400 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۲۰*۳۰ ،(قیمت پروفیل ۲۰*۳۰ ) قیمت پروفیل 20*30 کارخانه پروفیل 2 21,500 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۲۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۲۰*۲۰) قیمت پروفیل 20*20 کارخانه - 21,520 تومان
قیمت پروفیل ضخامت ۲ سایز ۱۰*۲۰ ،(قیمت پروفیل ۲۰*۱۰) قیمت پروفیل 10*20 کارخانه - 21,700 تومان

پروفیل ، قوطی

از دیگر قطعات ، مقاطع و آهن آلات پرکاربرد و پر فروش در ساخت و ساز و ساختمان سازی و صنایع پروفیل و قوطی میباشد. پروفیل ها بیشتر در مکان هایی مورد استفاده قرار میگیرند که قرار است وزن کمتری نسبت به تیرآهن قرار است تحمل کند ، مورد استفاده قرار میگیرد. پروفیل مقطع فولادی است چهار گوش و نقطه مقابل لوله های آهن میباشد.

قوطی چیست ؟

قوطی های فلزی در واقع پروفیل های چهار گوش تو خالی میباشند که به نوعی مانند جعبه های توو خالی میباشند که با نام انگلیسی (BOX) نیز شناخته میشوند ، که با این تعریف پروفیل های با مقطع مربع و مستطیل که به صورت توو خالی هستند را قوطی مینامند.

دستبندی پروفیل و قوطی

بر اساس نوع مواد اولیه و جنس آنها قوطی و پروفیل به انواع مختلفی تقسیم میشود که از مهمترین آنها میتوان به پروفیل استیل ، پروفیل آهن آلومینیوم و غیره میتوان اشاره کرد ، که از مهمترین نوع قوطی ، پروفیل نوع آهنی آن میباشد ، که بدلیل استفاده در ساختمان سازی و صنایع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مهمترین خصوصیات پروفیل آهن میتوان به فرم پذیری بالا ، شکل پذیری ، جوش پذیری . کاربری آسان اشاره کرد. قیمت پروفیل

نحوه تولید پروفیل و قوطی آهن

برای تولید قوطی یا پروفیل آهن ابتدا در کارگاه ها و کارخانجات ، با ورود ورق آهن که معمولا از نوع نورد سرد برای تولید پروفیل استفاده میشود بعنوان مواد اولیه استفاده میشود. برای تولید به این ترتیب که ورق های آهن با قیچی های مخصوص به اندازه های مختلف برش داده میشود و بعد از برش با فشار به جوانب ورق به لوله های آهنی تبدیل میشود ، سپس بعد از تبدیل به لوله با دستگاه هایی که از غلطک های سایزینگ تشکیل شده به شکل چهار گوش و قوطی ، پروفیل تبدیل میشود.

اندازه های پروفیل و قوطی

انواع قوطی پروفیل از نظر شکل و ظاهر به دو صورت مربع و مستطیل تولید میشود که هر کدام خصوصیات جداگانه و منحصر بفردی را دارد. قوطی پروفیل مربع شکل از سایز 1*1 یا 10 در 10 تولید و تا 10 در 10 یا 100*100 تولید میشود . همچنین برای پروفیل های مستطیل از سایز 1*2 یا 10*20 تولید بنا به درخواست مشتری و استفاده در سایزهای مختلف تولید میشود. برای اطلاع از انواع پروفیل های تولیدی میتوانید به جدول سایز قوطی پروفیل که در قسمت بالای سایت بعنوان جدول قرار داده شده است مراجعه نمایید و همچنین از قیمت پروفیل و قیمت قوطی نیز مطلع شوید.

پروفیل چیست ؟

پروفیل ها مقاطع فلزی هستند که در صنایع مختلف مخصوصا در ساختمان سازی و برای ساخت قاب درب و پنجره و غیرخ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع پروفیل

پروفیل های آهن به انواع مختلفی از جمله باز و بسته ، سبک و سنگین تقسیم می‌شود که از مهمترین پروفیل های بسته میتوان به لوله ، قوطی و پروفیل PVC اشاره کرد که استفاده آنها در ساخت درب و پنجره می‌باشد، همچنین برای پروفیل های بسته میتوان تسمه ، میلگرد ، تیرآهن را معرفی کرد.

سایز انواع پروفیل

پروفیل های در سایزها و اندازه های مختلف ساخته و تولید می‌شود و بسته به نوع مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد ، که بهتر است قبل از خرید هر سایز ابتدا اینکه پروفیل مورد نظر در کجا قرار است مورد استفاده قرار گیرد مشخص شود. سایزهای پر مصرف پروفیل ها که در گروه فولاد نوین آرکا بفروش میرسد بصورت زیر میباشد :

پروفیل ضخامت 2 :

این ضخامت از پروفیل بیشتر برای ساخت و تولید قاب درب و پنجره ، ایجاد حصار و محافظ جلوی پنجره و بالکن مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 2.5 :

این نوع از ضخامت پروفیل نیز مانند ضخامت 2 برای کارهایی مانند تولید درب و پنجره و قاب مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 3 :

از این ضخامت از پروفیل بیشتر برای کارهایی مانند تولید شیروانی ، و ایجاد پل مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل ضخامت 4 :

از پروفیل ضخامت 4 معمولا برای کارهایی مانند ، بین تیرآهن ها برای ایجاد ستون و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. تمامی مثال های بالا بصورت نمونه و مثال میباشد و ممکن است از ضخامت های مختلف برای کارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پروفیل

پروفیل سنگین چیست ؟

قوطی پروفیل سنگین به نوعی از پروفیل گفته میشود که میتواند وزن بیشتری را نسبت به پروفیل های سبک تحمل کرد ، که از ضخامت 1.5 میلیمتر به بالا و در اشکال مربع و مستطیل تولید میشود که از مهمترین خصوصیات پروفیل سنگین قابلیت جوش پذیری ، مقاومت پیچشی و خمشی بالا اشاره کرد.

پروفیل سبک چیست ؟

قوطی پروفیل سبک به آن پروفیل مبلی نیز میگویند در سایزهای کمتر از 1.5 میلیمتر با ورق روغنی و روش نورد سرد تولید میشود.. بدلیل داشتن خصوصیاتی از جمله ابعاد و سطح دقیق ، ظرافت بالا ، چکش خوری و فرم پذیری بالا و همچنین قابلیت آبکاری در مشاغلی همچون ساخت لوازم خانگی ، مبل و صندلی ، ساخت اگزوز ماشین مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت پروفیل :

مشتریان گرامی که قصد اخذ قیمت پروفیل را دارند میتوانند با شماره های ذکر شده در سایت با ما در تماس باشید و یا اینکه به جدول قیمت پروفیل مراجعه نمایید.

قیمت قوطی :

بدلیل اینکه صفحه قوطی و پروفیل یکی میباشد ، قیمت قوطی را هم میتوان از همین صفحه و یا اینکه با شماره های ذکر شده در سایت با ما در تماس باشید.