قیمت نبشی آریان فولاد 3،4،5،6،8

قیمت نبشی آریان فولاد 3،4،5،6،8
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی ۴ سایز ۴۰*۴۰ آریان فولاد، (نبشی ۴*۴۰*۴۰) قیمت نبشی 40*40 تهران آریان فولاد 16,900 تومان
قیمت نبشی ۵۰*۵۰ ضخامت ۵ آریان فولاد قیمت نبشی 50*50 تهران آریان فولاد 16,900 تومان
قیمت نبشی ۶۰*۶۰ ضخامت ۶ آریان فولاد، (نبشی ۶۰*۶۰*۶) قیمت نبشی 60*60 تهران آریان فولاد 16,900 تومان
قیمت نبشی ۸۰*۸۰ ضخامت ۸ آریان فولاد، (نبشی ۸۰*۸۰*۸) قیمت نبشی 80*80 تهران آریان فولاد 16,900 تومان
قیمت نبشی ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۱۲ آریان فولاد، (نبشی ۱۲۰*۱۲۰*۱۲) قیمت نبشی 120*120 تهران آریان فولاد 16,900 تومان
قیمت نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۱۰ آریان فولاد، (نبشی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰) قیمت نبشی 100*100 تهران آریان فولاد 16,900 تومان