قیمت میلگرد پرشین فولاد آریا

قیمت میلگرد پرشین فولاد آریا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد ۲۲ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 22 کارخانه پرشین فولاد 18,403 تومان
قیمت میلگرد ۲۰ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 20 کارخانه پرشین فولاد 18,799 تومان
قیمت میلگرد ۱۸ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 18 کارخانه پرشین فولاد 18,799 تومان
قیمت میلگرد ۱۶ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 16 کارخانه پرشین فولاد 18,799 تومان
قیمت میلگرد ۱۴ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 14 کارخانه پرشین فولاد 18,799 تومان
قیمت میلگرد ۱۲ پرشین آجدار A3 قیمت میلگرد 12 کارخانه پرشین فولاد 18,799 تومان