قیمت سر ورق اکسین

قیمت سر ورق اکسین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت سر ورق ۸ میل اکسین ، (سر ورق ۸ میل اکسین) قیمت سر ورق 8 میل تهران اکسین 18,200 تومان
قیمت سر ورق ۷ میل اکسین ،(قیمت سرورق اکسین) قیمت سر ورق 7 میل تهران فولاد اکسین 18,200 تومان