قیمت تیرچه بلوک،قیمت تیرچه بتنی

قیمت تیرچه بلوک،قیمت تیرچه بتنی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرچه بتنی ۷ متری ، قیمت تیرچه بلوک ۷ متری قیمت تیرچه 7 متری تهران بتنی 112,200 تومان
قیمت تیرچه بتنی ۶ متری ، قیمت تیرچه بلوک ۶ متری قیمت تیرچه 6 متری تهران بتنی 118,600 تومان
قیمت تیرچه بتنی ۵ متری ، قیمت تیرچه ۵ متری قیمت تیرچه 5 متری تهران بتنی 81,000 تومان
قیمت تیرچه بتنی ۴ متری ، قیمت تیرچه بلوک ۴ متری قیمت تیرچه 4 متری تهران بتنی 81,000 تومان
قیمت تیرچه بتنی ۳ متری ، قیمت تیرچه بلوک ۳ متری قیمت تیرچه 3 متری تهران بتنی 61,300 تومان